Навчальна база

Сучасна матеріальна база училища – це комплекс, який складається з навчального корпусу, гуртожитку на 450 місць, громадсько-побутового блоку (їдальня, спортивна та актова зали). Майбутні кваліфіковані спеціалісти оволодівають знаннями і навиками у 28 навчальних кабінетах, 11 майстернях, 3 лабораторіях, дегустаційній залі, 3 комп’ютерних класах.

В закладі оснащене протирадіаційне спеціалізоване укриття, обладнане усім необхідним для перебування там учасників освітнього процесу під час повітряної тривоги.

В училищі працює 2 навчально-практичних центри, оснащених сучасним обладнанням та устаткуванням: НПЦ для підготовки робітників з професії “Електрогазозварник”  та НПЦ сучасних харчових технологій.

Постійно відбувається розширення навчально-матеріальної бази, комп’ютеризації навчального процесу і обладнання робочих місць новим сучасним устаткуванням, що сприяє підготовці якісно нових робітників, які мають достатні навички роботи з сучасною технікою, володіють новими виробничими прийомами і потрібним запасом знань, щоб швидко адаптуватися на державному, приватному чи особистому виробництві.